Uncategorized

September 6, 2016

Cebu City Sports Complex

Cebu City Sports Complex is located in R.R Landon Street, Cebu City, Philippines. Offering many type of sports program. This complex is used for track and […]
August 8, 2016
Philippines 8 New Laws

Philippines 8 new Laws – 8 na Bagong Batas

Mula nang magsimula ang panunungkulan ng bagong Presidente, mahigit tatlumpung (30) panukalang batas na ang naipatupad bilang mga bagong batas sa ating bansa. Sa ilalim ng […]
July 12, 2016
Pldt Payment Gateway

PLDT Payment Gateways – PLDT Payment Centers

There are many ways to pay bills online. If its so happen that you are looking for PLDT payment option or gateways where you can pay […]
May 10, 2016
Philippines vice-president 2016

Philippine Election 2016 Review

Philippine President Review Philippine election 2016 was over… The previous months prior to the election were full of excitement, turmoil, and confusion. There were numerous arguments […]