Government Laws

August 8, 2016
Philippines 8 New Laws

Philippines 8 new Laws – 8 na Bagong Batas

Mula nang magsimula ang panunungkulan ng bagong Presidente, mahigit tatlumpung (30) panukalang batas na ang naipatupad bilang mga bagong batas sa ating bansa. Sa ilalim ng […]